danas je 5.2.2023

Plaćeni dokument, molimo Vas prijavite se s korisničkim podacima
Input:

Zakon o izmjenama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

3.10.2022, Izvor: Narodne novine

Članak 1.

U Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (»Narodne novine«, br. 108/12., 144/12., 81/13., 112/13., 71/15. i 78/15.) u članku 3. točke 19. i 20. mijenjaju se i glase:

»19. »zakonska kamata za kašnjenje s plaćanjem« jest kamatna stopa za kašnjenje s plaćanjem po stopi koja je jednaka iznosu referentne stope uvećana za osam postotnih poena,

20. »referentna stopa«

Beplatan pristup članku imaju samo registrirani korisnici portala: Knjižnica za računovođe, plaće i računovodstveni standardi.
Registracija

Vijesti

ili prijaviti se.

Više o ovom dokumentu
Više o ovom dokumentu
Ovo se odnosi na vrstu sadržaja:
Ovo se odnosi na aktualnost sadržaja:
Ovo se odnosi na period valjanost sadržaja: