danas je 6.7.2022

Plaćeni dokument, molimo Vas prijavite se s korisničkim podacima
Input:

Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj

23.5.2022, Izvor: Narodne novine

HRVATSKI SABOR

803

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O UVOĐENJU EURA KAO SLUŽBENE VALUTE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Proglašavam Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 13. svibnja 2022.

Klasa: 011-02/22-02/38
Urbroj: 71-10-01/1-22-2
Zagreb, 17. svibnja 2022.

Predsjednik
Republike

Beplatan pristup članku imaju samo registrirani korisnici portala: Knjižnica za računovođe, plaće i računovodstveni standardi.
Registracija

Vijesti

ili prijaviti se.

Više o ovom dokumentu
Više o ovom dokumentu
Tematski povezano s:
Ovo se odnosi na vrstu sadržaja:
Ovo se odnosi na aktualnost sadržaja:
Ovo se odnosi na period valjanost sadržaja: