Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Zamjenska kvota zapošljavanje osobe s invaliditetom

22.9.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

2018.17.2.1 Zamjenska kvota zapošljavanje osobe s invaliditetom

Darko Graf, dipl. iur.

Prema Pravilniku o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom, čl. 4 sklopili bi ugovor sa jednom Ustanovom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih osoba. Više od 50% radnika Ustanove su osobe s invaliditetom. Prema gore navedenom Pravilniku trebali bi zaposliti 21 neispunjenja kvote.

Ako sklopimo ugovor s Ustanovom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih osoba, mora li prema čl. 4 gore navedenog Pravilnika ukupna vrijednost ugovora/ili prosječna mjesečna vrijednost ugovora biti jednaka ukupnoj zadanoj kvoti na ukupan broj zaposlenih, trenutno 21? Konkretno: 21 x 3.439,80 kn = 72.235,80 jednog mjeseca?

Može li se odredba iz čl. 4 također primijeniti ako ugovor ima npr. samo vrijednost najmanje mjesečne minimalne plaće za 10 osoba s invaliditetom, a naša kvota je prema ukupnom broju zaposlenih 21 samo razmjerno?

Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 44/14, 2/15) donesen je na temelju Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13, 152/14) kao njegov provedbeni propis, a njegovom izmjenom iz 2015. godine uvedena je mogućnost da poslodavci, umjesto izravnog zapošljavanja osoba s invaliditetom, propisanu obvezu ispunjavanja kvote mogu ispuniti sklapanjem ugovora o poslovnoj suradnji sa zaštitnom radionicom i integrativnom radionicom odnosno trgovačkim društvom, zadrugom ili udrugom u kojima više od polovine radnika čine osobe s invaliditetom. Prema navodima iz Vašeg pitanja, ovaj je uvjet ispunjem sa strane  ustanove za profesionalnu rehabilitaciju s kojom želite sklopiti ugovor o poslovnoj suradnji.

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: