Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Zapljena po pristanku dužnika

10.2.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

2019.03.2.6 Zapljena po pristanku dužnika

Darko Graf, dipl. iur.

Može li poslodavac izvršiti prijenos zaplijenjenih sredstava prije proteka zakonskog roka zapljene u trajanju od 60 dana od zaprimljene privatne isprave potvrđene kod javnog bilježnika (ovršnim zakonom nije predviđeno)? Na način da radnik - ovršeni da izjavu kojom daje pismenu suglasnost kojom ovlašćuje poslodavca, da zaplijenjena sredstva po osnovi za plaćanje prenese na račun ovrhovoditelja i prije proteka zakonskog roka od 60 dana od dana kad joj je dostavljena osnova za plaćanje.

Zapljena po pristanku dužnika regulirana je odredbama čl. 202. Ovršnog zakona (Narodne novine 112/2012, 25/2013, 93/2014, 55/2016 i 73/2017) kao privatna isprava potvrđena (solemnizirana) kod javnog bilježnika kojom dužnik daje suglasnost da se radi naplate tražbine njegovog vjerovnika zaplijeni njegova plaća, odnosno drugo stalno novčano primanje, osim u dijelu u kojem je to primanje izuzeto od ovrhe. Ono što je čini zanimljivim instrumentom osiguranja naplate potraživanja je njezino svojstvo ovršne isprave regulirano čl. 202. st. 2. istog zakona, kojim je propisano da se izdaje u jednom primjerku (dakle, stanoviti je vrijednosni papir), te da je poslodavac dužnika (ovršenika) na temelju te isprave dužan zaplijenjeni dio plaće isplatiti, odnosno isplaćivati ovrhovoditelju „po isteku roka od šezdeset dana od dana njezina primitka“. Po prilici iste odredbe sadrži Ovršni zakon i u pogledu ovrhe na novčanoj tražbini po računu s tom razlikom da se u čl. 206. st. 3. Ovršnog zakona, pored roka od šezdeset dana u kojemu Financijska agencija  mora ili primiti neko od rješenja suda kojim se zabranjuje odnosno odgađa ovrha ili će zaplijenjena sredstva biti dužna prenijeti na račun ovrhovoditelj, navodi i mogućnost da Financijska agencija naloži prijenos zaplijenjenih sredstava „i prije proteka roka od šezdeset dana ako ovršenik u Agenciji da pisanu suglasnost kojim izričito dozvoljava prijenos zaplijenjenih sredstava prije proteka toga roka“. Smisao propisivanja ove iznimke jest omogućiti dužnicima da po primljenoj obavijesti odnosno saznanju da se protiv njih vodi postupak izravne naplate kod Financijske agencije, odmah odustanu od

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: