danas je 17.6.2024

Input:

Zaposlenje radnika

6.7.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Radnik, hrvatski državljanin, zaposlen je u poduzeću u Republici Sloveniji gdje mu se i plaćaju doprinosi, na puno radno vrijeme.

Da li se može taj isti radnik zaposliti i prijaviti na mirovinsko i zdravstveno osiguranje u Republici Hrvatskoj na pola radnog vremena ?

Odgovor:

Prema članku 61. Zakona o radu („Narodne novine“, br. 93/14., 127/17. i 98/19.) puno radno vrijeme radnika ne može biti duže od četrdeset sati tjedno. U slučaju da zakonom, kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca ili ugovorom o radu, nije određeno radno vrijeme, smatra se da je