Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Zastara pozajmice

22.9.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Moje pitanje bi bilo sljedeće, Društvo "ide" u likvidaciju ali ostala je velika obveza na ime pozajmice vlasnika društva koja nikada nije vraćena, smatram da ista treba biti uprihodovana

i na nju plaćena obveza poreza na dobit. Postoji li mogućnost zastare i u kojim uvjetima?

Odgovor:

Sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima (NN 35/2005., 41/2008.). svaka pravna i fizička osoba može biti zajmodavac, dok kreditor temeljem ugovora o kreditu može biti samo banka. U praksi se često događa da tvrtka nema novca za podmirenje tekućih troškova, pa vlasnici ili menadžeri daju pozajmicu vlastitoj tvrtki za pokriće istih. Uvjeti odobrenja pozajmica određuju se ugovorom sastavljenim u pisanom obliku. Nema zakonske zapreke da vlasnik vlastitoj tvrtki ili obrtu posudi novac, u obliku pozajmice, što je na neki način i njegova dužnost. Pozajmica se može ugovoriti beskamatno ili uz kamatu. Poreznim propisima utvrđeni su posebni kriteriji kojih se treba pridržavati kada trgovačko društvo prima ili daje pozajmice, što ovisi o poreznom status zajmoprimca i zajmodavca, jesu li isti rezidenti ili nerezidenti te dali se radi o međusobno povezanim osobama.

Ako dođe do oprosta duga primljenih zajmova, isti se isknjižavaju u korist prihoda (213/7701). Često se dogodi da vlasnici društva otpuštaju dug poduzeću, kako bi prihodima od otpisa obveza preduhitrili očekivani gubitak i poboljšali sliku o poslovanju poduzeća. Ako na primjer član društva ili njegov vlasnik temeljem ugovora o zajmu uplaćuje na žiro račun poduzeća 10.000,00 kn. Kamatna stopa za pozajmljena sredstva nije ugovorena. Pozajmice građani polažu na žiro-račun gotovinski kod ovlaštene organizacije za platni promet ili internet bankarstvom uz naznaku imena i prezimena, te OIb-a davatelja pozajmice, sa svrhom uplate **pozajmica**. Pri uplatama treba imati na umu da pojedinačne svote koje prelaze 105.000,00 kn podliježu kontroli po propisima o pranju novca

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: