danas je 10.5.2021

Input:

Završni račun i rok predaje godišnjih financijskih izvještaja i ostale računovodstvene dokumentacije za 2020.godinu

18.2.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

Obveznicima primjene Zakona o računovodstvu i temeljem njega donesenih podzakonskih propisa dana je očekivana obavijest. Slijedom još uvijek prisutnih posebnih okolnosti u kojima je poduzetniku odlukama nadležnog tijela rad zabranjen, onemogućen ili znatno otežan, vezanih uz pojavu epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 na teritoriju Republike Hrvatske, godišnji financijski izvještaji i ostala računovodstvena dokumentacija za poslovnu godinu koja je počela 1. siječnja 2020. ili tijekom kalendarske godine 2020. predaju se u rokovima propisanim Pravilnikom o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima (Narodne novine, broj 43/20).

Zbog posebnih okolnosti zbog pandemije bolesti COVID-19, Vlada Republike Hrvatske lani je donijela drugi paket mjera za gospodarstvo. Jedna od mjera je bila i odgoda roka predaje godišnjih financijskih izvještaja (predaja GFI) poduzetnika za statističke i druge potrebe za 2019. godinu te ukidanje obveze plaćanja naknade za uslugu javne objave.

Dana 20. siječnja 2021. godine Ministarstvo financija na svojim je mrežnim stranicama objavilo vijest o tome da poduzetnici koji primjenjuju Zakon o računovodstvu (Nar. nov., br. 78/15. – 47/20.) svoja financijska izvješća trebaju predati u jednakim rokovima kao što je to bio slučaj s predajom financijskih izvješća za 2019. u 2020. godini. Prema tome, financijska izvješća za 2020. godinu poduzetnici mogu predati prema rokovima koje predviđa Pravilnikom o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima (Nar. nov., br. 43/20).

 

Godišnji financijski izvještaj i rok za predaju istog

U skladu s navedenim krajnji rokovi predaje godišnjih financijskih izvješća za 2020. jesu:

  • Najkasnije do 30. lipnja 2021. godine - Dostava statističkih izvješća (bilanca, račun dobitka i gubitka, dodatni podaci), GFI–POD u Finu,
  • Najkasnije do 30. lipnja 2021. godine - Matično društvo prijavljuje Registru godišnjih financijskih izvještaja obvezu konsolidacije,
  • Najkasnije do 31. kolovoza 2021. godine - Dostava financijskih izvješća za javnu objavu u Finu,
  • Najkasnije do 31. listopada 2021. godine - Dostava konsolidiranih financijskih izvješća za javnu objavu u FINA-u.

 

 

Financijski izvještaji za vrijeme trajanja posebnih okolnosti

Slijedom svega navedenog, za vrijeme trajanja posebnih okolnosti Pravilnikom o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima (Nar. nov., br. 43/20)  propisani su sljedeći rokovi:

  • Poduzetnik koji tijekom godine nije imao poslovnih događaja niti u poslovnim knjigama ima podatke o imovini i obvezama, dužan je dostaviti Fini Izjavu o neaktivnosti do 30.6. (čl. 7. Pravilnika),
  • GFI za potrebe javne objave, s godišnjim izvješćem (veliki i srednji), revizorskim izvješćem (obveznici) i drugim propisanim izvještajima, odlukom o utvrđivanju GFI i odlukom o podjeli dobiti/pokriću gubitka, trebaju se dostaviti u Finu najkasnije u roku od 8 mjeseci od zadnjeg dana poslovne godine. Prema tome, poduzetnici kojima je