Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Završni račun Online razgovor

13.4.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje 1: Predaje li poduzetnik, kojem se porezno razdoblje razlikuje od kalendarske godine, obrasce TZ, SR i šume predaje za razdoblje od 01.01. do 31.12. ili prema Rješenju o poreznom razdoblju? Također me zanima kod predaje PD obrasca, treba li MINISTARSTVO FINANCIJA - POREZNA UPRAVA  stornirati uplaćene predujmove poreza na dobit za razdoblje od siječnja do prosinca ili za razdoblje za koje se predaje PD obrazac? Ovo pitam iz razloga različitog postupanja djelatnika MINISTARSTVA FINANCIJA, a zbunjuju nas i potvrde o uplaćenim predujmovima poslane u korisnički pretinac aplikacije e-porezna.

Odgovor: Obračuni se rade temeljem rješenja o poreznom razdoblju - kod predaje ZR I PD obrasca. Akontacije PD priznaju se za razdoblje za koje se obračunava i prijavljuje PD - prema rješenju PU.

Pitanje 2: Tijekom 2009. godine dali smo polog za kupnju poslovnog prostora i uplatili jamčevinu i prvi obrok temeljem ugovora o kupoprodaji ukupno u iznosu od 67.000,00 kn. Pošto smo zapali u poslovne teškoće ugovor je raskinut, a Prodavatelj je zadržao uplaćeno. Sada bismo isknjižili 67.000 na teret troškova. Je li navedeni trošak porezno priznat?

Odgovor: Ako je ugovoreno da prodavatelj u slučaju odustanka od kupnje ima pravo zadržati polog (kaparu) ako do roka uređenog predugovorom, onda se to smatra naknadom štete i porezno je priznati trošak. U protivnom za tu svotu koju ćete u računovodstvu iskazati kao trošak, morate povećati poreznu osnovicu.

 

Pitanje 3: Tko sve mora predati GFI-OPD izvještaj?

Odgovor: Vjerujem da ste mislili GFI-POD - obveza predaje uređena je odredbama članka 32. Zakona o računovodstvu, a predaju ga svi poduzetnici, a novoosnovana društva koja nisu ostvarila nikakve promete predaju Izjavu do 30.04.2018

 

Pitanje 4: Koji je postupak završnog računa kod j.d.o.o.? Koja je razlika u završnom između j.d.o.o. i d.o.o.?

Odgovor: Postupak izrade završnog računa potpuno je istovjetan kod društva koja su osnovana kao d.o.o. ili j.d.o.o., jer su oba dužna primjenjivati odredbe računovodstvenih standarda i poreznih propisa. Kod j.do.o. je jedina razlika što po prihvaćanju i raspodjeli dobiti mora u zakonske rezerve unijeti četvrtinu iznosa dobiti društva iskazane u GFI umanjenje za iznos gubitka iz prethodne godine.

 

Pitanje 5: Moram napraviti ugovor o zajmu, zajmodavac je strana tvrtka koja pozajmljuje hrvatskoj, usput su i povezani subjekti. Koju najmanju kamatu mogu staviti u ugovor 4,97% ili mogu manju s obzirom na to da oni ne žele kamatu, imam jedan primjer ugovora gdje su stavili kamatu 3,25%? Mogu staviti i manju kamatu, ali moram kroz PD obrazac napraviti korekciju.

Odgovor: Ako primate beskamatnu pozajmicu od nerezidenta ili rezidenta niste u obvezi korigirati poreznu osnovicu jer s naslova kamata ne iskazujete trošak. No ukoliko bi zajam bio s kamatom većom od 4,97% tada bi za razliku između 4,97% i obračunate kamate morali povećati poreznu osnovicu, jer je člankom 14. Zakona o PD propisano da se rashodi s naslova kamata priznaju najviše do visine propisane stope (za 2017 497%, za 2018. 4,55%).

 

Pitanje 6: Firma A je napravila financijsko odobrenje firmi B. Firma A je imala pretplatu po PDV- u (višak pretporeza nastao temeljem odobrenja) koji je ustupila firmi B koja je imala obvezu PDV-a da firma B plati manji iznos obveze za PDV. Cesija je ovjerena i provedena u 07/2017 od firme A, B i Porezne Uprave. Porezna je prihvatila i provela cesiju. U 12/2017 porezna dolazi u porezni nadzor firme A koja je inicijalno i napravila financijsko odobrenje računa i donosi rješenje da se Porezna uprava ipak ne želi odreći PDV-a. „citiramo........stoga se u postupku nadzora poreznom obvezniku A utvrđuje obveza PDV-a u XXX kn te se obračunavaju zatezne kamate u XXX kn. S obzirom da je porezni obveznik A osnovom naknadnog odobrenja i računa broj X umanjio prihode za 2017.g. u iznosu XXX kn, dužan je izvršiti ispravak prihoda odnosno iste uvećati za taj iznos.“ Rješenje je izdano u 04/2018. Nismo još predali financijske izvještaje za 2017. Godinu jer su rekli da pričekamo do 04/2018 da možemo sprovesti rješenje po nadzoru iz 2017.g.

„Novoutvrđene obveze PDV-a po poreznom nadzoru se ne smiju iskazivati na redovnim obrascima PDV-a već će biti zadužene na poreznoj kartici firme A po gore navedenom rješenju iz nazdora.“

Kako proknjižiti njihovo rješenje u firmi A? Trebamo li staviti u PD obrazac za 2017. godinu iznos tog PDV-a sad ili u 2018. Godini u PD obrazac? Da li u PD obrazac za 2017.g. ide iznos od xxx kn koji se odnosio na umanjenje prihoda? Smijem li išta knjižiti u bilanci po rješenju na 31.12.2017 osim 24 potražno i 4-trošak poreza u poreznom nadzoru za XXX kn novoutvrđenih poreznih obveza.

Odgovor: Porez koji je utvrđen po poreznom nadzoru ne iskazujete kroz obrasce, jer Vas za to zadužuje PU - u protivnom bi imali 2 puta zaduženje koje bi trebali platiti jer ste se sami zadužili.

Prema mom razumijevanju, obzirom da je nadzor završio moguće je obveze za plaćanje i korigirani prihod

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: