danas je 24.1.2021

Najnovije

Rezerviranja za neiskorištene dane godišnjeg odmoraGarancija

23.1.2021, Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

S računovodstvenog aspekta rezerviranja su definirana Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS) i Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja (HSFI). Rezerviranje je obveza čija je priroda jasno određena i za koju je na ...

Prekomjerni manjak kod obrtnikaGarancija

22.1.2021, Vesna Varšava, bacc.oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Iako nije nigdje propisana Zakonom i Pravilnikom o porezu na dohodak i fizičke osobe imaju obvezu godišnjeg popisa imovine i obveza, što proizlazi iz članka 66. stavak 14. Općeg poreznog zakona. Inventurom se kontrolira ispravnost ...

Uputa o utvrđivanju godišnjeg poreza i prireza porezu na dohodak u paušalnom iznosu te popunjavanje izvješća tj. obrazaca PO-SD i PO-SD-ZGarancija

22.1.2021, Izvor: Porezna uprava

Na temelju odredbi Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 138/20; dalje u tekstu: Zakon) te odredbi Pravilnika o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti (Narodne novine, br. 1/20 i 1/21; dalje u tekstu: Pravilnik) ...

Pravo na povrat poreza na dohodak ukoliko je poslodavac koristio poreznu mjeru otpisa poreza uslijed COVID pandemijeGarancija

22.1.2021, Izvor: Porezna uprava

Zaprimili smo vaš upit kojim tražite smjernice kako bi uputili poslodavce na postupanje u situaciji kada su isti kroz porezne mjere donesene uslijed posebnih okolnosti (Covid pandemije) ostvarili pravo na otpis poreznih obveza temeljem pada prihoda u razdoblju ...

Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina prilikom kupnje prve nekretnineGarancija

22.1.2021, Izvor: Porezna uprava

Obratili ste nam se s primjedbom u vezi oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina prilikom kupnje prve nekretnine. U nastavku dajemo odgovor na zaprimljenu primjedbu. Odredbama Zakona o porezu na promet nekretnina ("Narodne novine", br. 69/97., ...

Obavijest o rokovima predaje godišnjih financijskih izvještaja i ostale računovodstvene dokumentacije za 2020.Garancija

22.1.2021, Izvor: Ministarstvo financija

Obavještavamo poduzetnike koji su obveznici primjene Zakona o računovodstvu i temeljem njega donesenih podzakonskih propisa da se slijedom još uvijek prisutnih posebnih okolnosti u kojima je poduzetniku odlukama nadležnog tijela rad zabranjen, onemogućen ili ...

Otpis robe zbog proteka roka trajanjaGarancija

21.1.2021, Mateja Maljković, ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Imamo robu na skladištu kojoj je istekao rok, ne možemo je prodati i želimo je dati na uništenje ovlaštenoj tvrtki za zbrinjavanje otpada. Otpisujemo li takav otpis robe koju koju dajemo na uništenje po nabavnoj cijeni? ...

QR kod na računimaGarancija

20.1.2021, mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Ljubazno vas molim za odgovor na pitanje odnosi li se QR kod kao obvezni dio računa od 01.01.2021. samo na račune koji su naplaćeni gotovinom ili svi računi kod poslovnog subjekta koji su u sustavu fiskalizacije ...

Isplata „loko vožnje"Garancija

19.1.2021, Ksenija Kramar, dipl.oec. ovlašteni porezni savjetnik i ovlašteni revizor., Izvor: Verlag Dashöfer

Neprofitna organizacija isplaćuje povremeno članovima (volonteri) loko vožnju. Članovi nisu u radnom odnosu, niti primaju naknadu za njihov rad. Je li ova isplata “loko vožnje“ ...

Izvršena uslugu prijevoza robe Italija-HrvatskaGarancija

18.1.2021, Mateja Maljković, ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Dobavljač koji je izrvšio uslugu prijevoza je iz BiH. Datum računa i isporuke je 19.11.2020., a dospijeće je 19.12.2020. Na računu se nalazi napomena u kojoj piše da usluge ne podliježu oporezivanju u BiH u skladu sa čl. 3. ...

više članaka
Tema mjeseca
Video seminari

Najčitanije

Zahtjev za izlazak iz sustava PDV-a od 01.01.2020. godineGarancija

18.1.2020, Maja Hleb, dipl.oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Zakonom o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine“ broj („ Narodne novine" broj 73/13 do 121/19) i Pravilnikom o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine“ broj 79/13 do 1/20) utvrđeni su uvjeti i rokovi za izlazak iz sustava PDV-a. ...

Dugotrajna materijalna imovina (HSFI 6 i MRS 16 i MRS 36, MSFI 16)Garancija

22.11.2019, Ksenija Kramar, ovlašteni porezni savjetnik, mr. sc. Silvija Pretnar Abičić ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Dugotrajna materijalna imovina je imovina koju poduzetnik posjeduje za korištenje u proizvodnji proizvoda ili isporuci roba i usluga, za iznajmljivanje drugima ili u ...

Dostupno u vremenskoj verziji: 2021 | 2020 | 2019

Obračun tečajnih razlikaArhiva

31.1.2020, mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Pozitivne i negativne tečajne razlike posljedica su promjena valutnih tečajeva. Pozitivne tečajne razlike predstavljaju prihode u skupini 77 - Financijski prihodi, a negativne tečajne razlike predstavljaju ...

Dostupno u vremenskoj verziji: 2020 | 2018

Financijska imovina (HSFI 9 i MRS 32, MSFI 9)Garancija

22.11.2019, Ksenija Kramar, ovlašteni porezni savjetnik, mr. sc. Silvija Pretnar Abičić ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Financijski instrument je svaki ugovor temeljem kojeg nastaje financijska imovina jednog poduzetnika i financijska obveza ili vlasnički instrument drugog poduzetnika. ...

Dostupno u vremenskoj verziji: 2021 | 2020 | 2019

Najduže trajanje bolovanja i prava na naknadu plaće za vrijeme bolovanjaGarancija

29.5.2020, dipl. iur. Morana Krušarovski, Izvor: Verlag Dashöfer

Sukladno Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju bolovanje u kontinuitetu može trajati najduže 6 mjeseci, zbog iste bolesti. To je naime rok nakon kojeg je izabrani doktor obvezan osiguranika uputiti nadležnom tijelu mirovinskog ...

više članaka
WEBINARI - AKTUALNA PONUDA

Porezni kontroling

18.01.2021, ONLINE, Mira Ognjan mag.oec.

Namjena webinara je polaznicima dati odgovor na pitanja iz područja poreznog kontrolinga i njegovog utjecaja na poslovanje poduzeća. Na seminaru će se obraditi kontrolno-analitički postupci u pripremi godišnjih financijskih izvještaja sukladno Pravilniku... Saznajte više!

Marketing vs. Porezi - prilagodba marketinških aktivnosti poreznim i računovodstvenim propisima

28.01.2021, ONLINE, Dijana Ivanković, bacc.oec.

Webinar je namijenjen voditeljima računovodstva, financija i kontrolinga, te djelatnicima u spomenutim odjelima. Osim njih webinar je važan i za voditelje marketinga i djelatnika na svim menadžerskim razinama koji usko rade na... Saznajte više!

Računovodstvo proizvodnje

02.02.2021, ONLINE, Dijana Ivanković, bacc.oec.

Namjena webinara je sudionicima objasniti računovodstvena pitanja koja prate ovu djelatnost te sistematizirati ključne pojmove i knjiženja, kroz praktične primjere iz poslovne prakse kako bi... Saznajte više!

Putni nalozi i rad na terenu

04.02.2021, ONLINE, Mira Ognjan mag.oec.

Putni nalozi su vrlo su često predmet poreznog nadzora. Kada djelatnik odlazi na službeni put ili teren uvijek rješavamo porezno računovodstveni tretman tog.. Saznajte više!

Registrirajte se u besplatne enovine

Besplatne eNovine

Input:
ONLINE SEMINARI

Trenutno nema online seminara, ali novi će biti dostupni uskoro.

PRAKTIČNE INFORMACIJE
Tečajna listina HNB 23.1.2021
 1 EUR7,56 Kn (-0)
 1 USD6,21 Kn (-0,01)
 1 GBP8,48 Kn (-0,07)
 1 CZK0,29 Kn (-0)
 100 JPY5,99 Kn (-0,03)
Druge valute
Dohodak Stopa poreza na dohodak
do 30.000,00 kn 24 %
više
Putni troškovi
Dnevnice u inozemstvu - visina dnevnica za sve strane zemlje
Kilometri - također, možete pronaći udaljenost od grada do grada u Hrvatskoj
ostalo