Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Novo reguliranje studentskih poslova

31.1.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

S obzirom na to da se trenutno studentski poslovi obavljaju temeljem odredbi Pravilnika o posredovanju pri zapošljavanju redovitih studenata koji je na snazi još od 1996 g., te da su tijekom njegove primjene u praksi uočene određene pravne praznine i pitanja koja uopće nisu definirana, bilo je potrebno donijeti novi zakon kojim će se na sustavan i cjelovit način urediti i unaprijediti područje studentskih poslova kako bi ga se prilagodio novim uvjetima na tržištu rada.

Sukladno navedenome, u nastavku teksta donose se novine koje će regulirati predmetno područje:

1. Proširivanje definicije redovitog studenta


Redovitim studentima smatrat će se studenti preddiplomskih sveučilišnih studija, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, kratkih stručnih studija, preddiplomskih stručnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija koji studiraju na visokim učilištima u RH i građanin EU s prebivalištem u RH koji studira na visokom učilištu izvan RH ili strani studenti na razmjeni za vrijeme studiranja u RH, a koji nemaju zasnovani radni odnos
Iz čega proizlazi da će pravo na obavljanje studentskih poslova preko posredovanja imati i izvanredni studenti, što predstavlja značajnu novinu u odnosu na dosadašnje uređenje.

2. Definiranje uvjeta za obavljanje studentskih poslova


Redoviti studenti moći će sklopiti ugovor o obavljanju studentskog posla za vrijeme studiranja od dana upisa na visoko učilište.
Posrednici će moći posredovati za istog upisanog u tekuću akademsku godinu, i koji je u prethodnoj akademskoj godini ostvario najmanje 1 ECTS bod. Navedeno se neće primjenjivati na redovite studente koji prvi put upisuju prvu godinu studija i koji su u prethodnoj akademskoj godini imali opravdani prekid istog.
S druge strane, posrednici će moći posredovati za drugu osobu najduže do kraja akademske godine u kojoj je ista završila studij ili do isteka razdoblja od tri mjeseca od završetka studija.
Pod drugom osobom podrazumijevat će se osoba koja je završila studij na visokom učilištu u RH, a nema zasnovan radni odnos ili građanin EU s prebivalištem u RH koji je završio studij na visokom učilištu izvan RH, a nema zasnovan radni odnos.
Studentski poslovi obavljaju se temeljem ugovora o povremenom radu koji će se i dalje sklapati između studenta, posrednika i poslodavca.
Isti mora osobito sadržavati sljedeće podatke:
• broj rješenja, odnosno odluke kojim je izdana dozvola za posredovanje
• ime prezime i OIB studenta
• broj studentske iskaznice gdje je primjenjivo
• puni naziv, sjedište i OIB poslodavca i posrednika
• o vrsti posla i mjestu obavljanja istog
• o početku i očekivanom trajanju posla
• neto cijeni sata posla ili količine posla
• o uvećanju naknade i iznosu iste
Posrednik će biti dužan dostaviti obrazac Ugovora u digitalnom obliku Inspektoratu rada u roku od 48h od zaprimanja ugovora.
Isti će za posrednika predstavljati vjerodostojnu ispravu za obračun i naplatu:
• naknade za obavljeni studentski posao
• doprinosa
• naknade posredniku koja će iznositi 12% neto iznosa naknade studentu
• naknade posredniku koja će iznositi 0,5% neto iznosa naknade studentu

 

3. Uvođenje minimalne naknade za obavljanje studentskih poslova po satu

Ista bi se izračunavala tako da se iznos minimalne bruto plaće u RH podijeli sa 160.
Za 2018. godinu minimalna bruto plaća definirana je u svoti od 3 439,80 kuna. Shodno tome, minimalna naknada bi iznosila 21,49 kuna po satu.
No, posrednik će uz suglasnost studentskog zbora visokih učilišta osnivača istog, moći odrediti i veću minimalnu naknadu temeljem općeg akta. Naknadu za uslugu posredovanja pri obavljanju studentskih poslova moći će naplatiti jedino od poslodavca.
Bruto iznos koji će plaćati poslodavac izračunavat će se tako da će se na ukupni iznos

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: